Wat u moet weten als u een vergoeding aanvraagt!

 • Of een hulpmiddel wel of niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Daarin is een artikel opgenomen waarin de voorwaarde omschreven staan. In het kort komt het er op neer dat een loophulpmiddel vergoed wordt op het moment dat een standaard rollator niet meer volstaat. De functiebeperking (balansstoornis) is daarbij bepalend en niet de diagnose (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson)
 • Voordat u de declaratie bij uw verzekeraar indient, moet u toestemming vragen. Wat daar voor nodig is verschilt enigszins per verzekeraar maar wat er altijd vereist is, is een goede motivatie, opgesteld en ondertekend door een behandelend arts of specialist. Hoe de procedure verloopt bij uw verzekeraar kunt u onderaan deze pagina lezen.
 • De meeste zorgverzekeraars hebben ongeveer 10 werkdagen nodig om een aanvraag te kunnen beoordelen.
 • Nadat u een machtiging van uw verzekeraar heeft ontvangen, kunt u de factuur indienen en binnen enkele dagen zal het toegekende bedrag op uw rekening staan. De factuur ontvangt u van ons nadat u de uMotion in onze webwinkel heeft afgerekend of een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven.
 • De uMotion is NIET via de bij door de verzekeraars gecontracteerde hulpmiddelenleveranciers verkrijgbaar. Wij hebben ervoor gekozen de uMotion uitsluitend rechtstreeks vanaf de producent te leveren. Verzerkeraars die u doorsturen naar deze hulpmiddelenleverenanciers kunt u daar op wijzen. Een ander misverstand is dat de uMotion een “Parkinsonrollator” is. Veel mensen met de ziekte van Parkinson zijn gebaat bij het gebruik van de uMotion, maar de uMotion is gemaakt voor mensen met een balansstoornis wat zich niet beperkt tot de ziekte van Parkinson.

Aanvraagformulier vergoedingen

Elke aanvraag voor vergoeding start met het invullen van het aanvraagformulier dat door ons in samenspraak met de patiëntenorganisaties is opgesteld. Een goede argumentatie door uw behandelend therapeut, bevestigd door een arts of specialist is de basis voor de aanvraag.

U ontvangt het formulier door op de knop te klikken.

Aanvraagprocedure bij uw verzekeraar

Hieronder kunt u lezen of u bij uw zorgverzekeraar in aanmerking komt voor een vergoeding en wat u daarvoor moet doen.

 • Indien u voor vergoeding in aanmerking wilt komen dient u eerst een machtiging aan te vragen. Daarvoor dient u het indicatieformulier in te laten vullen door uw ergotherapeut of behandelend specialist. Het formulier kunt u HIER downloaden.
 •  
 • U kunt de vergoeding aanvragen door het formulier HIER  te downloaden.
 • Laat het formulier door uw ergotherapeut of fysiotherapeut invullen. Een goede motivatie is van belang. Geeft u vooral aan waarom een standaard rollator niet volstaat en waarom gekozen is voor de uMotion.
 • Laat het formulier ondertekenen door een behandelend arts of neuroloog.
 • Stuur het formulier op naar: zorg.ds.hulpmiddelen@zilverenkruis.nl of naar Zilveren Kruis Achmea, Postbus 444, 2300 AK Leiden
 • Op het moment dat Zilveren Kruis u deze machtiging verleend, kunt u via de winkel de uMotion bestellen. U kunt de betaling via iDeal uitvoeren. Wij zullen de uMotion daarna zo spoedig mogelijk bij u afleveren. Tevens ontvangt u de factuur die u kunt indienen bij het Zilveren Kruis. Zilveren Kruis betaalt u na 3 werkdagen het toegezegde bedrag terug. 

 • Formulier kan online ingediend worden via dit linkje
 • Indien u voor vergoeding in aanmerking wilt komen dient u eerst een machtiging aan te vragen.
 • U kunt de vergoeding aanvragen door het formulier HIER  te downloaden.
 • Laat het formulier door uw ergotherapeut of fysiotherapeut invullen. Een goede motivatie is van belang. Geeft u vooral aan waarom een standaard rollator niet volstaat en waarom gekozen is voor de uMotion.
 • Laat het formulier ondertekenen door een behandelend arts of neuroloog.
 • Stuur het formulier op naar: VGZ Toestemming, Postbus 25150, 5600 RS Eindhoven
 • U ontvangt binnen 10 werkdagen uitsluitsel of  u voor vergoeding in aanmerking komt.
 • Op het moment dat VGZ u deze machtiging verleend, kunt u via de winkel de uMotion bestellen. U kunt de betaling via iDeal uitvoeren. Wij zullen de uMotion daarna zo spoedig mogelijk bij u afleveren. Tevens ontvangt u de factuur die u kunt indienen bij VGZ.

 • Bent u bij Menzis of Anderzorg verzekerd, dan kunt u DIT formulier downloaden en door uw  fysiotherapeut of ergotherapeut laten invullen. 
 •  

 

Heeft u vragen of opmerkingen, neem contact met ons op:

Villerius Medical

Uraniumweg 48

3812 RK Amersfoort

Telefoon: 020-6737558 (tussen 10:00 en 15:00 uur)

Email: info@umotion.eu