Wat u moet weten als u een vergoeding aanvraagt!

Wat zegt de zorgverzekeringswet hierover

 • Of een hulpmiddel wel of niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Daarin is een artikel opgenomen waarin de voorwaarde omschreven staan. In het kort komt het er op neer dat een loophulpmiddel vergoed wordt op het moment dat een standaard rollator niet meer volstaat. De functiebeperking (balansstoornis) is daarbij bepalend en niet de diagnose (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson)

Vraag eerst toestemming aan

 • Voordat u de declaratie bij uw verzekeraar indient, moet u toestemming vragen. Wat daar voor nodig is verschilt enigszins per verzekeraar maar wat er altijd vereist is, is een goede motivatie, opgesteld en ondertekend door een behandelend arts of specialist. Hoe de procedure verloopt bij uw verzekeraar kunt u onderaan deze pagina lezen.

Wachttijden voor toestemming

 • De meeste zorgverzekeraars hebben ongeveer 10 werkdagen nodig om een aanvraag te kunnen beoordelen.

Dien uw declaratie in

 • Als u toestemming heeft ontvangen van uw zorgverzekeraar kunt u de factuur bij hen indienen. Afhankelijk van uw polis en de maatschappij waar u verzekerd bent zullen zij het toegekende bedrag aan u overmaken. 

Eigen risico

 • Omdat de uMotion in de meeste gevallen in eigendom zal worden verstrekt, zal het te vergoeden bedrag met uw eigen risico worden verrekend.

Informeer bij uw zorgverzekeraar

Als uw eerst bij uw zorgverzekeraar wilt informeren voordat u besluit de uMotion aan te schaffen, is het goed het volgende te weten:

 • uMotion heeft, behalve bij DSW, geen contracten met verzekeringsmaatschappijen.
 • U heeft het recht om bij een niet-gecontracteerde leverancier uw hulpmiddelen aan te schaffen, zonder het recht op vergoeding te verspelen.
 • De uMotion wordt niet via de reguliere hulpmiddelen leverancier geleverd, maar uitsluitend rechtstreeks vanaf de producent.
 • U ontvangt de uMotion in eigendom en niet, zoals de meeste leveranciers hun hulpmiddelen in bruikleen verstrekken.
 • uMotion geeft u de normale fabrieksgarantie van 2 jaar op eventuele productie- en constructiefouten. Wij blijven aanspreekpunt voor verdere reparaties en onderhoud.

De uMotion voor de lange termijn

 • Een ziekte als Parkinson is een progressieve neurologische aandoening. In het begin van het ziekteproces kunt u al behoorlijk geholpen zijn met een gewone lichtgewicht rollator, al dan niet met enkele aanpassingen. Na verloop van tijd zult u merken dat deze lichtgewicht rollator u niet voldoende steun meer geeft en heeft u iets nodig wat u echt ondersteuning geeft. 
 • De uMotion is een duurzaam hulpmiddel dat gedurende het hele verloop van het proces inzetbaar blijft, vanaf de eerste verschijnselen tot voorbij het moment dat de rolstoel nog de enige optie is.
 • De meeste verzekeraars vergoeden echter slechts éénmaal een complex loophulpmiddel. Rekeninghoudend met het progressieve verloop van de ziekte is het wellicht verstandig om een hulpmiddel te kiezen dat gedurende de hele periode inzetbaar is.

Aanvraagformulier vergoedingen

Elke aanvraag voor vergoeding start met het invullen van het aanvraagformulier dat door ons in samenspraak met de patiëntenorganisaties is opgesteld. Een goede argumentatie door uw behandelend therapeut, bevestigd door een arts of specialist is de basis voor de aanvraag.

U ontvangt het formulier door op de knop te klikken.

Aanvraagprocedure bij uw verzekeraar

De aanvraagprocedure en hoogte van de vergoeding verschilt enigzins per verzekeraar. Klik hieronder op het logo van uw verzekeraar en lees hoe de aanvraag of declaratie ingediend kan worden

Contactformulier

Heeft u nog vragen over vergoedingen, neem dan gerust even contact op.

Stel uw vraag via het contactformulier

 of 

bel ons op werkdagen tussen 10:00  en 15:00 uur op telefoonnummer 020 – 67377558