geldt voor Menzis en Anderzorg

Aanvraagprocedure

  Menzis geeft aan dat aan de volgende voorwaarde voldaan moet worden om voor vergoeding in aanmerking te komen:
  De verzekerde heeft recht op loopvoorziening als een complexe rollator, indien sprake is van één van de volgende indicaties en niet volstaan kan worden met een eenvoudig loophulpmiddel.
 • een evenwichtsstoornis;
 • functiestoornissen van de onderste extremiteiten, al dan niet gepaard met defecten;
 • stoornissen in het uithoudingsvermogen dan wel vormen van lichamelijke zwakte.
 • en waarbij de verschaffing van het hulpmiddel strekt tot behoud van de zelfredzaamheid of ter voorkoming van opname in een instelling.
 • uMotion met laserlicht

  Bestelformulier