geldt voor DSW, Stad Holland en InTwente

Aanvraagprocedure

  • Een aanvraag voor vergoeding bij DSW kunt u doen door het aanvraagformulier in te vullen. Een arts of een behandelend therapeut dient een medische onderbouwing te geven. Het formulier moet u laten onderteken door een arts of specialist en dient naar ons terug gestuurd te sturen.
  • Wij beoordelen het formulier. Als deze in orde is zullen we u een factuur sturen. DSW vergoedt een bedrag voor € 730,-. We factureren u voor het resterende deel.
  • Zodra we het bedrag op onze rekening hebben ontvangen zullen we ervoor zorgen dag uMotion bij u afgeleverd wordt en in gebruik genomen kan worden.
uMotion met laserlicht

Bestelformulier