De uMotion, wat er aan vooraf ging....

In 2011 nam Bart Villerius het initiatief om ‘s werelds veiligste loophulpmiddel te ontwikkelen voor mensen met een ernstige balansstoornis,  zoals mensen met de ziekte van Parkinson. In heel veel gevallen voldeed de bestaande standaard (lichtgewicht) rollator niet langer door de progressie van de ziekte, ook niet als de rollator op enkele punten werd aangepast. De rolstoel was vaak nog de enige optie om veilig van A naar B te gaan. Terwijl lopen het beste medicijn is, zoals Hippocrates dit duizenden jaren geleden al te zei. Deze stelling heeft nog niet aan kracht ingeboet. Bart besloot om een compleet nieuw loophulpmiddel te ontwikkelen uitgaande van de behoeft van de patiënten waardoor zij langer veilig in beweging en dus langer zelfstandig zouden kunnen blijven. Hij deed dit samen met gespecialiseerde neurologen, ergo- en fysiotherapeuten maar vooral met patiënten en hun partners.

Dit resulteerde eind 2011 tot de introductie van het eerst model van de uMotion. In de loop van de jaren zijn, na ervaringen die opgedaan zijn in de praktijk, veel modificaties doorgevoerd. We kunnen nu met trots zeggen dat we een uiterst doelmatig en functiegericht loophulpmiddel hebben gemaakt waarmee de zelfstandigheid langer kan worden behouden. Inmiddels gaat het al lang niet meer alleen om mensen met de ziekte van Parkinson, maar om mensen met andere neurologische (NAH) aandoeningen.

 Zo hebben we er voor kunnen zorgen dat duizenden mensen hun zelfstandigheid langer hebben kunnen behouden. 

We wensen u veel veilige wandelingen.

Team uMotion

Contactinformatie:

    Villerius Medical
    Mijnbouwweg 9
    3812 RT Amersfoort
    Telefoon: 020-6737558 (tussen 10:00 en 15:00 uur)
    Email: info@umotion.eu

Contactformulier