geldt voor Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, OZF, Avero en De Friesland

Aanvraagprocedure

  • Achmea geeft aan dat de uMotion een kwalitatief beter product is dan hun gecontracteerde leveranciers kunnen leveren. Omdat uMotion niet in aanmerking komt als gecontracteerde leverancier wordt helaas niet alles vergoed. 
  • Heeft u een naturapolis dan is de vergoeding € 550,66, bij een restitutiepolis krijgt u € 734,21. De uMotion wordt in eigendom verstrekt. 
  • U dient altijd toestemming aan te vragen alvorens Achmea uw declaratie zal betalen. 
  • Een aanvraag voor vergoeding bij Achmea kunt u doen door het aanvraagformulier in te vullen. Een arts of een behandelend therapeut dient een medische onderbouwing te geven. 
  • Het formulier moet u laten onderteken door een arts of specialist en kunt U, samen met de factuur opsturen naar: Zilverenkruis  Zorg & Gezondheid, T.a.v. afdeling machtigingen hulpmiddelen, Postbus 444, 2300 AK Leiden. Ook kunt u de deze DEZE LINK gebruiken om de aanvraag digitaal in te dienen. 
uMotion met laserlicht

Bestelformulier