Wat zeggen zij ervan....

De ontwikkeling van de uMotion startte ongeveer 10 jaar geleden naar aanleiding van de vraag die er bestond bij mensen de moeten leven met de ziekte van Parkinson. Deze ziekte brengt met zich mee dat naarmate de ziekte zich voortschrijdt, mensen vaak geconfronteerd worden met balansstoornis, propulsie en freezing.

Samen met neurologen, parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten en natuurlijk ook de patiënten zelf is een hulpmiddel ontwikkeld dat aansluit bij het ziektebeeld. Het doel is dat mensen zelfstandig in beweging kunnen blijven waardoor ze hun zelfstandigheid en sociale netwerk kunnen blijven behouden. Lopen is immers het beste medicijn.

We zijn blijven luisteren naar deze mensen en hebben alle opmerking ter harte genomen waardoor de uMotion steeds beter is geworden. Bovendien zijn er ook andere patiëntgroepen bijgekomen die het voordeel van de uMotion ontdekt hebben.  

Hieronder delen we een aantal verhalen van mensen over hun ervaring met de uMotion.

Lydia Zoetelief

"Met de uMotion voelt mevrouw Van Dalen zich heel zeker en durft daarom eindelijk weer naar buiten."

“Met een standaard rollator kan mijn cliënte, mevrouw Van Dalen, niet langer veilig lopen, mede doordat zij veel last heeft van freezing. De afgelopen jaren is zij regelmatig gevallen.

Sinds zij de uMotion gebruikt is dat niet meer voorgekomen. Mevrouw Van Dalen was al jaren niet meer op de koffie geweest bij de buren verderop op de galerij. Maar omdat ze zich met de uMotion veilig voelt, is ook dat weer mogelijk geworden.”

Mevrouw Van Dalen heeft al 33 jaar de ziekte van Parkinson. Zij heeft in de loop van de jaren dan ook al de nodige hulpmiddelen uitgeprobeerd, waaronder rollators. Op een bepaald moment werden haar klachten erger en viel ze regelmatig. Met de uMotion voelt mevrouw Van Dalen zich heel zeker en durft daarom eindelijk weer naar buiten.

Lydia Zoetelief, ergotherapeut

Sandra van Houten, uMotion gebruiker

Sandra van Houten

Kan ondanks haar MS zich goed verplaatsen

Sandra van Houten uit Rotterdam heeft MS. Dat beperkt haar enorm in haar bewegingsmogelijkheden. De uMotion was het enige loophulpmiddel dat haar voldoende steun gaf en daardoor ook vertrouwen bij het lopen. VGZ, haar zorgverzekeraar, vergoedde de uMotion vanuit de basisverzekering zoals ze behoren te doen bij alle mensen met een balansstoornis waarbij de standaard rollotor niet meer volstaat.

Sjoukje Santema, ergotherapeut

Sjoukje Santema

Dhr. Oosterdijk kan weer beter bewegen

Als ergotherapeut zoekt Sjoukje Santema voor elke cliënt de best passende oplossing. “Je wilt natuurlijk dat je cliënt zolang mogelijk zelfstandig blijft. Dat kan op verschillende manieren. Soms is een aanpassing in het handelen voldoende, soms adviseer ik de mantelzorgers. De heer Oosterdijk was zo bang om te vallen dat hij steeds minder ging bewegen. Dat had niet alleen zijn weerslag op zijn lichamelijk welbevinden, maar ook op zijn sociale welzijn; hij kwam amper de deur nog uit. Ik heb hem een veilig loophulpmiddel geadviseerd. Dat is de uMotion geworden.”

Volgens Sjoukje Santema reageerde de heer Oosterdijk al tijdens de eerste passing enthousiast op het stabiele gevoel dat de uMotion hem gaf: “Een heel goed begin, want iemand die zich veilig en stabiel voelt, durft meer en beweegt dus ook meer. En dat is heel belangrijk bij Parkinson. Inmiddels gebruikt de heer Oosterdijk zijn uMotion al een tijdje naar volle tevredenheid, zowel binnens- als buitenshuis. Hij is veel op pad en valt niet meer. Ik ben heel blij voor hem, ik zie dat de beweging hem in alle opzichten goed doet.”

Erik Ch. Wolters, neuroloog

Erik Ch. Wolters

"Bewegen is goed, voor iedereen. Het liefst zo lang en veilig als mogelijk."

“De angst om te vallen speelt hierbij natuurlijk een grote rol. Sinds kort weten we echter dat fysieke inspanningen, dus zoveel mogelijk bewegen, de ontwikkeling van veel neurologische bewegingsstoornissen afremt.

Gelukkig is er recent, in nauwe samenwerking met de doelgroep, een uitstekend hulpmiddel ontwikkeld dat hier op inspeelt. De uMotion helpt niet alleen de stabiliteit te verbeteren, maar helpt ook door middel van individueel instelbare, ingebouwde stimuli het lopen op zichzelf te verbeteren, met name bij parkinsonistische ziektebeelden. Hierdoor kan men zich weer met wat meer zelfvertrouwen verplaatsen, waardoor niet alleen de conditie maar ook de onafhankelijkheid toeneemt.

Bewegen is goed, voor iedereen. Het liefst zo lang en veilig als mogelijk.”

Miriam van der Peijl-Hop

"Ik heb de uMotion al voor veel cliënten aangevraagd."

“Het is een doordachte loopoplossing. De makers hebben de uMotion tot in detail afgestemd op de beperkingen van de ziekte van Parkinson. De laser werkt goed als cue, de uMotion is stabiel en helpt om een goede rechte houding aan te nemen tijdens het bewegen. En bewegen is zó belangrijk voor deze cliënten. Met de uMotion kunnen zij echt langer zelfstandig mobiel blijven.”

Miriam van der Peijl-Hop, ergotherapeut

De heer J. Dubbelaar, uMotion gebruiker

De heer J. Dubbelaar

"Ik voel me veiliger met de uMotion"

De heer Dubbelaar uit Katwijk viel vaak met zijn standaard rollator. De uMotion die hij via Zorg & Zekerheid vergoed kreeg biedt hem veel meer steun. Met meer vertrouwen durft hij nu weer zelfstandig op pad te gaan.

Mevrouw H.J.E. Artz – Kersten,  uMotion gebruiker

Mevrouw H.J.E. Artz

Heeft veel vertrouwen in haar stabiele uMotion

Mevrouw H.J.E. Artz – Kersten heeft de ziekte van Parkinson. Ze durfde niet meer te vertrouwen op haar oude standaard rollator. Nadat de aanvraag bij Zilveren Kruis voor vergoeding was goedgekeurd ontving ze een uMotion. Hier durft ze, dankzij de veel betere stabilitieit, met meer vertrouwen weer zelf op pad te gaan.